Danh sách các khóa học dạy kèm

Toán 7- Thầy Dương
Toán

Toán 7- Thầy Dương

19h30 thứ Sáu hàng tuần
Còn lại 4 chỗ
KHTN 7- Cô Quyên, cô Hương
Khoa học tự nhiên

KHTN 7- Cô Quyên, cô Hương

19h30 thứ Ba hàng tuần
Còn lại 10 chỗ
Toán 2- Cô Quỳnh Anh
Toán

Toán 2- Cô Quỳnh Anh

19h30 thứ Ba hàng tuần
Còn lại 10 chỗ
Tiếng Việt 2- Cô Quỳnh Anh
Tiếng Việt

Tiếng Việt 2- Cô Quỳnh Anh

19h30 thứ Năm hàng tuần
Còn lại 10 chỗ
Tiếng Anh 9
Tiếng Anh

Tiếng Anh 9

9h thứ Sáu hàng tuần
Còn lại 10 chỗ
Toán 3- Cô Hằng
Tiểu học

Toán 3- Cô Hằng

19h00 thứ Năm hàng tuần
Còn lại 7 chỗ
Tiếng Việt 3- cô Hằng
Tiếng Việt

Tiếng Việt 3- cô Hằng

19h thứ Ba hàng tuần
Còn lại 7 chỗ
Toán 4 - Cô My
Toán

Toán 4 - Cô My

19h30 thứ Tư hàng tuần
Còn lại 3 chỗ
Toán 9- Thầy Đô
Toán

Toán 9- Thầy Đô

19h30 thứ Năm hàng tuần
Còn lại 10 chỗ
Toán 8- Cô Linh
Toán

Toán 8- Cô Linh

19h30 thứ Năm hàng tuần
Còn lại 10 chỗ
Toán 5 - Cô Hiền
Toán

Toán 5 - Cô Hiền

19h30 thứ Tư hàng tuần
Còn lại 3 chỗ
Tiếng Việt 4 - Cô Quyên
Tiếng Việt

Tiếng Việt 4 - Cô Quyên

19h30 thứ Hai hàng tuần
Còn lại 7 chỗ