Danh sách các khóa học dạy kèm

Toán 6- Thầy Đô
Toán

Toán 6- Thầy Đô

19h30 tối thứ Năm hàng tuần
Còn lại 5 chỗ
Ngữ Văn 6- Cô Thảo
Tiếng Việt

Ngữ Văn 6- Cô Thảo

19h30 thứ Bảy hàng tuần
Còn lại 9 chỗ
KHTN 6- Cô Quyên, cô Hương
Khoa học tự nhiên

KHTN 6- Cô Quyên, cô Hương

19h30 thứ Hai hàng tuần
Còn lại 10 chỗ