Toán 5 - Cô Hiền

Giáo viên phụ trách: Lưu Thu Hiền

Toán
  • Buổi 1. Ôn tập về phân số
  • Buổi 2. Phân số thập phân & các phép tính phân số
  • Buổi 3. Hỗn số
  • Buổi 4. Ôn tập về giải toán
  • Buổi 5. Bài toán tỉ lệ thuận
  • Buổi 6. Bài toán tỉ lệ nghịch
  • Buổi 7. Luyện tập bài toán tỉ lệ
  • Buổi 8. Bảng đơn vị đo diện tích
  • Buổi 9. Số thập phân
  • Buổi 10. Số đo đại lượng và số thập phân

Mô tả