image

Cô Lưu Thu Hiền

Số năm kinh nghiệm 12 năm

Nơi công tác Giáo viên tự do

Môn dạy Tiểu học

Giới thiệu

  • Tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 12 năm kinh nghiệm dạy tiểu học
  • 5 năm giáo viên giỏi trường Wellspring

Các khóa học

Toán 5 - Cô Hiền
Toán

Toán 5 - Cô Hiền

19h30 thứ Tư hàng tuần
Còn lại 3 chỗ