image

Cô Đặng Lan Hương

Số năm kinh nghiệm 7 năm

Nơi công tác OLM

Môn dạy Tiếng Anh

Giới thiệu

Tốt nghiệp The University of Western Australia (Úc)

Các khóa học

Tiếng Anh 3- Cô Hương- Đã kết thúc
Tiếng Anh

Tiếng Anh 3- Cô Hương- Đã kết thúc

19h thứ Năm hàng tuần
Còn lại 3 chỗ
Tiếng Anh 5- Cô Hương- Đã kết thúc
Tiếng Anh

Tiếng Anh 5- Cô Hương- Đã kết thúc

19h thứ Ba hàng tuần
Còn lại 7 chỗ