Toán 6- Thầy Dương- Đã kết thúc

Giáo viên phụ trách: Thầy Tùng Dương

Môn Toán
  • Số thập phân / Điểm nằm giữa 2 điểm. Tia
  • Tính toán với số thập phân (Củng cố)
  • Bài toán về tỉ số, tỉ số phần trăm / Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng
  • Luyện tập về số thập phân, tỉ số
  • Ôn tập Hình học
  • Góc. Số đo góc
  • Số đo góc / Kết quả có thể và sự kiện
  • Số đo góc (Tiếp) / Xác suất thực nghiệm
  • Ôn tập nửa đầu học kì II
  • Ôn tập nửa sau học kì II

Mô tả