Toán 5- Thầy Phương

Giáo viên phụ trách: Tô Anh Phương

Môn Toán
  • Giải các dạng Toán về hình tam giác, hình thang, hình tròn - phối hợp giữa các hình đã học
  • Hình hộp chữ nhật - Hình lập phương: diện tích xung quanh, diện tích toàn phần
  • Giải các dạng Toán về hình hộp chữ nhật - hình lập phương
  • Khái niệm về thể tích của một hình - Bảng đơn vị đo thể tích
  • ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II
  • Giải các dạng Toán về thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương
  • Số đo thời gian - Bảng đơn vị đo thời gian - Đổi số đo thời gian - Các phép tính số đo thời gian
  • Khái niệm vận tốc, quãng đường - Quy tắc, công thức tính vận tốc, quãng đường
  • Khái niệm thời gian - Quy tắc, công thức tính thời gian.
  • ÔN TẬP CUỐI NĂM

Mô tả