Toán 5- Cô Trang

Giáo viên phụ trách: Lê Huyền Trang

Môn Toán
  • Diện tích hình thang, hình tam giác.
  • Giải các dạng toán phối hợp giữa các hình tam giác, hình thang, hình tròn.
  • Các dạng toán về diện tích xung quanh, diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật.
  • Các dạng toán về diện tích xung quanh, diện tích toàn phần hình lập phương.
  • Các dạng toán về thể tích hình hộp chữ nhật – hình lập phương.
  • Các dạng toán phối hợp giữa diện tích và thể tích hình hộp chữ nhật – hình lập phương.
  • Ôn về phân số
  • Vận tốc – thời gian
  • Quãng đường – vận tốc – thời gian
  • Ôn thi cuối năm

Mô tả