Toán 3- Cô Hằng- Đã kết thúc

Giáo viên phụ trách: Nguyễn Thị Hằng

Toán
 • Chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số
 • Số La Mã
 • Bài toán rút về đơn vị
 • Số liệu thống kê
 • Ôn tập giữa kì 2
 • Diện tích. Đơn vị đo diện tích
 • Diện tích hình chữ nhật. Diện tích hình vuông
 • Phép trừ các số trong phạm vi 100 000
 • Nhân, chia số có 5 chữ số với số có 1 chữ số
 • Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000
 • Ôn tập cuối năm

Mô tả