Toán 2- Cô Quỳnh Anh

Giáo viên phụ trách: Nguyễn Quỳnh Anh

Môn Toán
  • Số có ba chữ số
  • Em ôn lại những gì đã học
  • Đơn vị đo độ dài. Tiền Việt Nam
  • Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000
  • Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000
  • Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000
  • Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000
  • Làm quen với yếu tố thống kê
  • Ôn tập các số, phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000
  • Ôn tập cuối năm

Mô tả