Tiếng Việt 4 - Cô Quyên

Giáo viên phụ trách: Nguyễn Thị Quyên

Tiếng Việt
  • Buổi 1. Ông lão đánh cá và con cá vàng
  • Buổi 2. Họa sĩ tí hon
  • Buổi 3. Học đàn - Hãy học im lặng
  • Buổi 4. Cổ tích viết bằng chân
  • Buổi 5. Kiếm tra đánh giá định kì
  • Buổi 6. Bài kiểm tra kì lạ
  • Buổi 7. Cậu bé nạo ống khói
  • Buổi 8. Trường học đặc biệt
  • Buổi 9. Khoảng lặng
  • Buổi 10. Kiểm tra đánh giá định kì

Mô tả