Tiếng Việt 2- Cô Quỳnh Anh

Giáo viên phụ trách: Nguyễn Quỳnh Anh

Văn, Tiếng Việt
  • Bạn biết phân loại rác không?
  • Rùa con tìm nhà
  • Thật đáng khen (Ôn tập giữa HKII)
  • Gấu con tìm bạn
  • Một bức thư không có địa chỉ
  • Chú kĩ sư xây dựng
  • Lên thăm nhà Bác
  • Bữa tiệc ba mươi sáu món
  • Vè cá
  • Đầm sen

Mô tả