image

Cô Mẫn Phan Trà My

Số năm kinh nghiệm 1 năm

Nơi công tác Trường THCS Xuân La

Môn dạy Sinh học

Giới thiệu

  • Tốt nghiệp loại Giỏi ngành Sư phạm Sinh học trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Tác giả các khoá học và video bài giảng Sinh học lớp 10 của OLM
  • Nhiệt tình, trách nhiệm, phương pháp giảng dạy tích cực

Các khóa học

Sinh học 8- Cô My
Sinh học

Sinh học 8- Cô My

19h30 thứ Sáu hàng tuần
Còn lại 10 chỗ