image

Cô Dương Khánh Linh

Số năm kinh nghiệm 3 năm

Nơi công tác TH school Hà Nội

Môn dạy Toán

Giới thiệu

  • Tốt nghiệp xuất sắc trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp trường
  • Đang theo học Thạc sĩ tại trường Đại học Giáo dục

Các khóa học

Toán 8- Cô Linh
Toán

Toán 8- Cô Linh

19h30 thứ Năm hàng tuần
Còn lại 10 chỗ