image

Cô Nguyễn Quỳnh Anh

Số năm kinh nghiệm 3 năm

Nơi công tác Trường Tiểu học Lương Thế Vinh

Môn dạy Tiểu học

Giới thiệu

  • Tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành Giáo dục tiểu học trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Chuyên môn tốt
  • Phương pháp dạy học tích cực

Các khóa học

Tiếng Việt 2- Cô Quỳnh Anh
Tiếng Việt

Tiếng Việt 2- Cô Quỳnh Anh

19h30 thứ Năm hàng tuần
Còn lại 10 chỗ
Toán 2- Cô Quỳnh Anh
Toán

Toán 2- Cô Quỳnh Anh

19h30 thứ Ba hàng tuần
Còn lại 10 chỗ
Toán 2- Cô Quỳnh Anh- Đã kết thúc
Toán

Toán 2- Cô Quỳnh Anh- Đã kết thúc

19h thứ Ba hàng tuần
Còn lại 7 chỗ
Tiếng Việt 2- Cô Quỳnh Anh- Đã kết thúc
Tiếng Việt

Tiếng Việt 2- Cô Quỳnh Anh- Đã kết thúc

19h thứ Năm hàng tuần
Còn lại 7 chỗ