image

Thầy Nguyễn Văn Kiệt

Số năm kinh nghiệm 10 năm

Nơi công tác Ninh Kiểu, Cần Thơ

Môn dạy Hóa học

Giới thiệu

  • Tốt nghiệm ngành Sư phạm Hoá học trường ĐH Cần Thơ 
  • Đã có 10 năm kinh nghiệm dạy học và ôn luyện 
  • Chuyên môn và phương pháp dạy học gợi mở hứng thú học tập môn học cho học sinh

Các khóa học

Hoá học 9- Thầy Kiệt
Hóa học

Hoá học 9- Thầy Kiệt

Sắp xếp theo lịch học sinh
Còn lại 1 chỗ