image

Cô Trần Giang Châu

Số năm kinh nghiệm 1 năm

Nơi công tác Giáo viên OLM

Môn dạy Sinh học

Giới thiệu

  • Tốt nghiệp loại Giỏi ngành Sư phạm Sinh học CLC 
  • Luyện thi chuyên vào lớp 10 
  • Luyện thi đại học
  • Luyện thi đánh giá năng lực - ĐHQGHN, đánh giá tư duy - ĐHBKHN
  • Bồi dưỡng HSG các khối lớp

Các khóa học

Sinh học 9- Cô Châu
Sinh học

Sinh học 9- Cô Châu

19h30 thứ Ba hàng tuần
Còn lại 10 chỗ