Danh sách các khóa học dạy kèm

Tiếng Anh 9
Tiếng Anh

Tiếng Anh 9

9h thứ Sáu hàng tuần
Còn lại 10 chỗ
Toán 9- Thầy Đô
Toán

Toán 9- Thầy Đô

19h30 thứ Năm hàng tuần
Còn lại 10 chỗ
Ngữ Văn 9- Cô Hạnh
Tiếng Việt

Ngữ Văn 9- Cô Hạnh

9h thứ Hai và thứ Tư hàng tuần
Còn lại 10 chỗ
Sinh học 9- Cô Châu
Sinh học

Sinh học 9- Cô Châu

19h30 thứ Ba hàng tuần
Còn lại 10 chỗ
Ngữ Văn 9- Cô Thảo
Tiếng Việt

Ngữ Văn 9- Cô Thảo

19h30 thứ Hai hàng tuần
Còn lại 10 chỗ
Hoá học 9- Thầy Kiệt
Hóa học

Hoá học 9- Thầy Kiệt

Sắp xếp theo lịch học sinh
Còn lại 1 chỗ
Toán 9- cô Ngọc Anh
Toán

Toán 9- cô Ngọc Anh

Sắp xếp theo lịch học sinh
Còn lại 1 chỗ