Kiểm tra cuối chủ đề 1
Đề thi thông minh
Thầy Tùng Dương
5 tháng 6 2021
Ôn tập các số đến 100 000
Luyện tập trắc nghiệm
Admin (a@olm.vn)
7 tháng 12 2020
Bài kiểm tra 1
Toán 3
olm
Bài kiểm tra 1
Đề thi thông minh
10 câu hỏi
105,170
Cô Hoàng Huyền
4 tháng 6 2021
Kiểm tra cuối chủ đề 2
Đề thi thông minh
Thầy Tùng Dương
5 tháng 6 2021
Video 1
Tiếng Việt 4
olm
Video 1
Video Youtube có điểm dừng
Admin (a@olm.vn)
7 tháng 12 2020
Kiểm tra giữa kì I - Đề số 1
Đề thi thông minh
15 câu hỏi
72,667
Cô Hoàng Huyền
8 tháng 6 2021
Ôn tập: Khái niệm về phân số
Luyện tập trắc nghiệm
Admin (a@olm.vn)
7 tháng 12 2020
Kiểm tra cuối học kì I - Đề số 1
Đề thi thông minh
15 câu hỏi
70,142
Cô Hoàng Huyền
15 tháng 6 2021
Đề ôn tập số 1: Số tự nhiên
Đề thi thông minh
10 câu hỏi
70,996
Thầy Cao Đô
3 tháng 8 2021
Kiểm tra giữa học kì I - Đề số 1
Đề thi thông minh
12 câu hỏi
65,963
Cô Hoàng Huyền
14 tháng 6 2021
Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số
Luyện tập trắc nghiệm
Admin (a@olm.vn)
7 tháng 12 2020
Kiểm tra cuối học kì I - Đề số 1
Đề thi thông minh
16 câu hỏi
63,585
Cô Hoàng Huyền
10 tháng 6 2021
Tìm số trung bình cộng
Luyện tập trắc nghiệm
8 câu hỏi
62,771
Admin (a@olm.vn)
7 tháng 12 2020
Biểu thức có chứa một chữ
Luyện tập trắc nghiệm
Admin (a@olm.vn)
7 tháng 12 2020
Luyện tập
Tiếng Anh 4
olm
Luyện tập
Luyện tập trắc nghiệm
10 câu hỏi
62,027
Admin (a@olm.vn)
4 tháng 1 2021
Các số có sáu chữ số
Luyện tập trắc nghiệm
16 câu hỏi
57,906
Admin (a@olm.vn)
7 tháng 12 2020
Tìm số trung bình cộng
Video Youtube có điểm dừng
6 câu hỏi
57,562
Admin (a@olm.vn)
7 tháng 12 2020
Ôn tập các số đến 100 (Phần 1)
Luyện tập trắc nghiệm
Thầy Tùng Dương
2 tháng 3 2021
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Luyện tập trắc nghiệm
Admin (a@olm.vn)
7 tháng 12 2020
Ôn tập: So sánh hai phân số
Luyện tập trắc nghiệm
Admin (a@olm.vn)
7 tháng 12 2020